Til Menu  

Aircon Service

Støv, kondensvand og udåndingsluft kan give anledning til vækst af bakterier og mikroorganismer i airconditionanlægget. Et beskidt airconditionanlæg kan være skyld i luftvejsgener, øjenirritation, ubehagelig lugt og forkølelse.

Få renset og tjekket airconditionanlægget for køle- og ydeevne, så du igen kan nyde turen.

Aircondition anbefales renset hvert 2. år. Eftersyn af aircon udføres på alle bilmærker.

Komplet serviceeftersyn på anlægget indebærer bl.a.:
       - Gammel kølemiddel udskiftes
       - Nyt kølemiddel efterfyldes - vi anvender kun certificeret produkter
       - Anlægget renses og trykprøves
       - Der anvendes antikondens middel
       - Spormiddel til søgning af evt. - lækager

Aircon service kun kr. 995,-