Til Menu  

Miljø

Vi vil skabe harmoni mellem miljø-, arbejdsmiljø og forretningsinteresserne i alle vore aktiviteter og tilbyde salg, service, reparation og vedligeholdelse af automobiler på en innovativ miljø- og arbejdsmiljørigtig måde.

Hos ATbiler har vi besluttet at:

1.  Vedligeholde et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, for løbende at forbedre vores indsatser og resultater.

2.  Øge kendskabet til, og bevidstheden om, miljø- og arbejdsmiljøforhold blandt vores medarbejdere og opmuntre til miljøbevarende initiativer, såvel individuelt som på virksomhedsniveau.

3.  Forebygge skade- og arbejdsrelateret sygdom.

4.  Ved indkøb af ressourcer, vil vi prioritere materialer, produkter og energi, der påvirker miljøet i mindst muligt omfang og som lever op til Toyota's krav.

5.  Overholde gældende lovgivning, såvel som efterleve ATbiler's interne miljø- og arbejdsmiljømålsætninger.

6.  Forebygge forurening af naturen, fremme energibesparende foranstaltninger samt fokusere på eliminering af alle farlige stoffer i alle vores aktiviteter.

7.  Støtte indsamling og genanvendelse af vores produkter, når deres levetid er udløbet.

8.  Fastholde nære relationer til myndigheder, organisationer og øvrige interessenter og aktivt frigive informationer om vort miljøprogram og resultater.

9.  Skabe gode vilkår for medarbejdernes trivsel på virksomheden.


Tom Pedersen
Adm. direktør


Vejle 17.09.2008